Yhteystiedot:

Tampereen kristillinen koulu
Ketarantie 4 E,
33680 Tampere


Kanslian puh. 045 8914787
Rehtorin puh. 050 5702854


hallinto@takriko.fi
Facebook

Henkilökunta 2020-2021

Yhteystiedot ja henkilökunta

Ketarantie 4 J, 33680 Tampere
puh. 045 891 4787 (kanslia),
www.takriko.fi  
keittiö: 050 453 1525

                                       

Rehtori
Merja Kinnunen 
050 5702854
merja.kinnunen@takriko.fi, hallinto@takriko.fi

APULAISREHTORIT:
Jaana –Maija Haapalo (alkuopetus, oppimisen ja koulunkäynnin tuki)
Topi-Pekka Kuusjärvi (3-6.luokat, kiinteistö, turvallisuus ja keittiö, vararehtori)
Ulpu Saarinen (yläkoulu, sijaisjärjestelyt, ohjaajat ja työkokeilijat)

        

Opettajat:

Esiopetus  
Virpi-Marja Palokallio, 040 542 7828
Juulia Mustonen, 040 849 1220 

1. lk 
MARIE DIAKHATE-HELMINEN

2. lk
a)
ARJA-LEENA TOMS,  (+ 3. lk englanti, KiVa-koulu vastuu), 050 349 6989
b) MILENA LEHTINEN (+kerhot, välineet/tarvikkeet)

3. lk
MARITTA PAAVILAINEN, 040 169 3261

4. lk 
OUTI AALTO, 045 299 5399  

5. a lk 
HENRIK KATTO,  (+5. -7. lkt tekninentyö, 5B /historiayhteiskuntaoppi)

5. b lk
JOHANNA KETOLA 

6. lk 
TOPI KUUSJÄRVI, (+ Valinnainen liikunta,  työsuojeluvaltuutettu), 044 253 6646

7.a lk
MIKKO SARIMAA, (+ historia ja yhteiskuntaoppi 4.-9. lkt, tekniikka), 045 523 0256

7.b lk
ULPU SAARINEN, (+ biologia & maantieto 7.-9. lkt, terveystieto 7.-8. lkt)

8 a lk  
SATU KESKI-SAARI (+ englanti 5.7-9. lkt, saksa 8.-9. lkt, ict-tukihenkilö, kansainvälisen yhteistyön koordinaattori, luottamusmies)   040 529 3726

8 b lk 
SUVI JÄNISNIEMI (+ ruotsi 6.-9.-lkt, englanti 6. ja 8. b lkt)

9 lk        
TERHI RANTA-OJALA (+ käsityöt 3.-7. luokat,  7. lkt kuvaamataito, 8.-9. lkt vallinn. kuvaamataito, tyttöjen liikunta 5.-9.lkt,  valinnainen ilmaisutaito 8.-9. lkt, oppilaskunta)

        

MIKKO-PEKKA NIEMISTÖ (7.-8. lkt  matematiikka, 7.-9. lkt fysiikka, kerho, 3d-hanke)

IDA-MARIA SANTALA  (7.-9. lkt kotitalous)

JAANA HEINISUO (+ äidinkieli 7.-9. lkt,  S2) 

ALTTI ALA-KORPI (7.-9. lkt kemia, 7. ja 9. luokkien  matematiikka, 8.-9. lkt, ict, )

VILLE KETOLA, (+ poikien liikunta 3-9. luokat, valinnainen liikunta)

Marjut Hanhijärvi-Pyykkönen, (erityisopetus 6.-9. lkt, puheopetus), 050 537 1875

Noona Koivu, (oppilaanohjaus 7-9. lkt,  S2 –opetus), 050 439 3010

ANNA-MAIJA MÄKIAHO, (musiikki 3.-7.lk., valinnainen mus., musiikkikerhot), 0505769796

KAI LEMPINEN (uskonto 7.-9. lkt, elämänhallinta 9 lk.)

        

KOULUNKÄYNNIN – AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAT
JOHANNA LEPPÄNEN, koulunkäynnin ohjaaja ja ap/ip-toiminnan vastaavaohjaaja, 040 845 2198
OLGA ALATALO (+ A2 venäjä, venäjän kotikieli) koulun käynnin ohjaaja, apip-toiminnan sisällön vastaava
ANTTI VUORINEN, koulunkäynnin ohjaaja ja apip-toiminta
SANNA OIKARAINEN,  koulunkäynnin ohjaaja ja apip-toiminta
JOHANNA RAUTALAHTI, koulunkäynnin ja apip-toiminnan ohjaaja

Lisäksi työkokeilussa olevia koulunkäynnin ohjaaja-harjoittelijoita

        

KOULUN KANSLIA
ANNE TUKIAINEN, koulusihteeri
045-8914787 anne.tukiainen@takriko.fi 

        

KEITTIÖ 050 453 1525:
ANNE-MARKETTA KUUSIMÄKI, emäntä
TOMMI KUUSIMÄKI, kokki
IDA-MARIA SANTALA, keittiöapulainen
OLLI ILJANTO, keittiöapulainen

        

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@takriko.fi

Johtokunta

Jäsenet

Ilola Kimmo (pj.)

Kinnunen Merja (siht.)

Haapalainen Marjaana

Haapalo Jaana-Maija

Kuusjärvi Topi-Pekka

Miettinen Orvo

Pirinen Jukka

Saarinen Ulpu

Sankila Merja

Oppilaskunnan edustaja

Avoimet työpaikat

Työkokeilu koulunkäynninohjaajan tehtävässä
Mikäli olet kiinnostunut koulunkäynninohjaajan työstä, voimme ottaa työkokeilijan työmarkkinatuella tutustumaan ammattiin. Ota ensin yhteys omaan työvoimatoimistoosi