Yhteystiedot:

Tampereen kristillinen koulu
Ketarantie 4 J,
33680 Tampere


Kanslian puh. 045 8914787
Rehtorin puh. 050 5702854


hallinto@takriko.fi
Facebook

Kalenteri

Luokkakoot

Vuosiluokkien luokkakoot 2023-2024

Tampereen kristillisessä koulussa on esiopetus sekä peruskoulun vuosiluokat 1-9. Oppilaita koulussa on yhteensä 266 jakautuen kullekin vuosiluokalle seuraavasti:

esiopetus: 14

1:20

2 a: 12

2 b: 12

3 a: 16

3 b:14

4: 21

5 a: 17

5 b: 19

6: 24

7 a: 16

7 b: 18

8 a: 17

8 b: 16

9 a: 15

9 b: 17

---------

Yläkoulu 98

Alakoulu 155

Eo 14

Poissaolot

Sairaus

Jos oppilas joutuu jäämään koulusta pois sairauden vuoksi, toivomme, että siitä ilmoitettaisiin heti samana aamuna kouluun. Näin varmistumme siitä, ettei koulumatkalla ei ole sattunut mitään vahinkoa. Tehtäessä ilmoitus Wilman kautta saa jokainen oppilasta opettava opettaja tiedon yhtäaikaisesti.

Muu poissaolo

Lupa muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon pyydetään opettajalta tai rehtorilta. Opettaja myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon, rehtori 4-10 päivän poissaolon ja koulun johtokunta käsittelee sitä pidemmän ajan. Koulusta saa loma-anomuslomakkeita. Lomakkeen voi myös ladata viereisestä linkistä, tulostaa kotona ja palauttaa täytettynä koululle.

Lomake

Kotitehtävät

Kotitehtävät
Peruskoululaisten työaika on säädetty lailla. Pääsääntöisesti työskentely tapahtuu koulussa. Koulunkäyntiin liittyy olennaisesti kotitehtävät. Opettajat pyrkivät noudattamaan kohtuullisuutta niiden antamisessa.

Kodeissa tulisi seurata lasten suorituksia säännöllisesti. Se helpottaa koulutyön sujumista ja mahdolliset ongelmat saadaan nopeasti esiin.

Koulukirjat
Kirjat annetaan koulusta ilmaiseksi. Ne ovat kalliita ja joitakin kirjoja joudumme kierrättämään. Pyydämme kodeissa kiinnittämään lasten huomiota kirjojen asialliseen käsittelyyn.

Kouluruokailu

Koulussamme tarjoillaan maukasta kala- ja kasvisruokaa.

Varhennettu kielten opetus

(lähinnä englanti)


Yleisiä ohjeita ja periaatteita varhennettuun kielten opetukseen:

 • Muista alkuopetuksessa varhennetussa kielten opetuksessa sanonta: “Kiiruhda hitaasti.”
 • Sisältöalueita kannattaa kerrata ja harjoitella usein sekä liittää niitä lasten arkeen ja teemoihin.
 • Opetus- ja oppimismenetelmiä: leikit, pelit, laulut, toiminnallisuus, suullinen kielitaito
 • Muista oppimisen ilo: Let´s have fun!
 • Esiopetuksessa voidaan tutustua vieraisiin kieliin ns. pieninä “kielisuihkutuksina”

Alkuopetuksen sisältöalueet eri vuosiluokilla:

Sisältöalueet 1. lk (Lähde: Come with me 1 digimateriaali: Tilattavissa Sanomaprolta)

 • introductions and greetings
 • colours
 • numbers 1 - 10
 • verbs
 • food and drink
 • clothes
 • body parts
 • pets
 • nature words

Sisältöalueet  2. lk ( Lähde: Come with me 2 digimateriaali: Tilattavissa Sanomaprolta )

 • Revision: introductions, greetings and numbers 1 - 10
 • Weekdays
 • Toys ( for example: cars, blocks, dolls, teddy bears, trains, balls, games, robots 
 • Numbers 11 - 20
 • School words ( for example: a pencil, a book, a pencil case, an eraser, a notebook, a school bag, a desk, a chair )
 • Hobbies ( for example: play football, ice hockey, basketball, floorball, the guitar, the piano, the drums, the violin )
 • Verbs ( for example: sing, draw, read, swim, dance, write, ski, skate. )
 • Foods ( fish, salad, potatoes, chicken, meatballs, pancakes, smoothie, jam )
 • Emotions ( happy, sad, hungry, tired, angry, thirsty, scared, brave )
 • Family words ( mum, dad, sister, brother, granddad, grandma, friend, pet )

Arjessa muita huomioitavia teemoja: 

 • Sääntarkkailu: What´s the weather like? It is sunny, rainy, snowy, stormy, cold, hot.
 • Mitä kuuluu? How are you? Answers: I´m fine, I´m ok, Not so fine.
 •  Also: I´m tired, happy, sad….
 • Kohteliaisuudet: Here you are. Thank you.
 • Pyynnöt, kehotukset: For example: Close the door, please. Switch off/on the light. Let´s go! Wash your hands. Can I have some milk, please. 
 • Ruokarukoukset

Linkkivinkkejä toiminnallisuuteen ja materiaalilinkkejä

Hengellistä materiaalia

 • Youtube: Animated Bible Stories (saddleback kids)
 • YouTube: Bible stories for toddlers (superlyhyitä, esim. uskonnon tunnin lopuksi)
 • Erittäin lyhyitä kertomuksia lasten raamatusta luettuna/kerrottuna esim. aamunavauksena tai uskonnon tunnilla: Valitaan muutamia sanoja, joita harjoitellaan toiminnallisesti, draamamenetelmien avulla.
 • Hengellisiä lastenlauluja: Hakusana googleen: Christian children songs
 • Päivittäiset rutiinit: esim. pienet rukoukset, sanonnat: Jesus loves you, ruokarukoukset 

Storyline-vinkkejä

Lisävinkkejä

 • kirjaston hyödyntäminen: lyhyet englantilaiset lasten kuvakirjat