Yhteystiedot:

Tampereen kristillinen koulu
Ketarantie 4 J,
33680 Tampere


Kanslian puh. 045 8914787
Rehtorin puh. 050 5702854


hallinto@takriko.fi
Facebook

Kerhotoiminta 2023-2024

Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää oppilaille innostavaa, kehitystä tukevaa ja turvallista iltapäivätoimintaa.  Koulumme kerhotoimintaa järjestetään yhteistyössä Nurmin Majakka ry:n, Tampereen kaupungin, Jylistys ry:n   ja ETRA-liitto ry:n kanssa.

Syyskauden kerhot alkavat viikolla 35 (maanantai 28.8.) ja päättyvät viikolla 50 , ellei ilmoituksen yhteydessä mainita poikkeuksellinen alkamis- ja/tai päättymisaika. Syyslomaviikolla kerhoja ei järjestetä.

Mikäli jokin luokka-aste joutuu siirtymään etäopetukseen, niin tänä aikana kyseiselle ryhmälle ei järjestetä kerhoja.

Kerho aloittaa toimintansa, mikäli kerhoon ilmoittautuu vähintään 10 oppilasta. Jos kerhoon mahtuu vain tietty enimmäismäärä oppilaita, täytetään kerhopaikat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kerhotoiminnassa huomioidaan vallitsevat olosuhteet noudattaen annettuja ohjeistuksia esim. ryhmien muodostamiset ja käsipesut. 

On ehdottoman tärkeää, että kerhossa olevat oppilaat ovat terveitä. Sairaana ei tulla kouluun eikä kerhoon!

Kerhoon ilmoittaudutaan Tampereen kaupungin Lyyti-järjestelmän tai oman koulun Wilman kautta.
Kerho toiminnasta vastaa Johanna Rautalahti                                     

Kerho Info 2024-2025 tulossa pian.

Alkuopetus

Ilmaisutaito

maanantaisin klo 13.20-14.20,
ohjaaja Olja Alatalo

Palloilu

Maanantaisin yläkoulu 7-9. klo 16-17
ohjaaja Aapo Johansson

Keskiviikkoisin alakoulu klo 13.20-14.20

Ohjaaja Aapo Johansson

Seikkailijat

tiistaisin 13.20-14.20,
ohjaajat Mikko Sarimaa ja Aapo Johansson

Tiedekerho

Maanantaisin klo 14-15
ohjaajat Marja Liokoura ja Ulpu Saarinen

 

Muskari

Tiistaisin 13.20-14.20,
ohjaaja Anna-Maija Mäkiaho/Lasse

- Eskarit

Luokat 3-9

Seikkailijat

Seikkailijoissa ollaan paljon ulkona, opetellaan erätaitojen alkeita, luonnon tuntemusta, Raamatun tuntemusta sekä toisten auttamista yhdessä iloisesti touhuten ja asioihin paneutuen.
- 3.-luokkalaisille (yhdessä joko eka- tai tokaluokkalaisten kanssa)
- Kerhonohjaajat: Mikko Sarimaa, Aapo Johansson
Tiistaisin klo 13.20-14.20 joka toinen viikko, aikataulu ilmoitetaan osallistujille
- Kerhomaksu 10€/lukukausi

Näytelmäkerho

Kerhossa on runsaasti erilaisia ilmaisua kehittäviä leikkejä ja harjoituksia, mukana paljon improvisaatiota ja pantomiimia. Ilmaisua harjoitellaan elein, ilmein, liikkein, äänin ja musiikin keinoin. Tutustumme erilaisiin draamakasvatuksen genreihin, kuten prosessidraamaan, improvisaatioteatteriin, ideasta esityksiin, tarinankerrontaan jne. Luomme yhdessä esityksiä.
- 3.-4.-luokkalaiset maanantaisin klo 14.20-15.20
- 5.-6.-luokkalaiset torstaisin klo 14.20-15.20
- Ryhmäkoko: 16 oppilasta
- Kerhonohjaaja: Olja Alatalo

Lautapelikerho

5.-9. luokat klo 15.15-16.15.

Kerho-ohjaaja: Janne Kinnunen

Palloilukerhot

Isä-poika sähly 2.-4. lkt, tiistaisin klo 17-18

Isä- poika sähly 5.-9. lkt, tiistaisin klo 19.30-21.00

Kokkikerho

3-4. luokat perjantaisin klo 14-15.

Kerho-ohjaaja: Marjukka Pitkänen

Polunkävijät

Polunkävijät on partiotyyppistä toimintaa. Kerhoissa opetellaan erätaitoja, luonnon tuntemusta, Raamatun tuntemusta ja toisten auttamista. Mahdollisuus osallistua eri mittaisille leireille ja vaelluksille viikonloppuisin ja kesäleirille kesälomalla.
- 4.-9.-luokkalaisille
- sunnuntaisin klo 16.00-17.30
- Kerhonohjaajat: Riikka Ahonen & co
- Hinta: 20 €/lukukausi

Puutyökerho

Lapsen ja vanhemman puutyökerho
Kiinnostaisiko nikkaroida linnunpönttö, saunajakkara vai kenties koirankoppi?
Onko haaveissa rakentaa kantele, jouhikko tai trimmata sähkökitaraa?
Kaipaisiko vaarin vanha viulu tai mummon potkukelkka korjausta?
Ettäkö kotona ei ole hyviä verstastiloja?
Tuntuuko, että naula menee aina mutkalle ja saha vinoon?

Ei hätää. Tervetuloa Takrikon puutyökerhoon verestämään vanhoja taitoja ja oppimaan uusia! Kerho on tarkoitettu oppilaan ja vanhemman, isovanhemman tai muun aikuisen yhteiseksi harrastukseksi kädentaitojen parissa. Kerhossa on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa projekti oman mielenkiinnon tai tarpeen mukaan. Joukkoon mahtuu vasta-alkajat ja mestarisepät, oli kokemusta kädentaidoista tai ei.
- Kerhon ohjaajana ja tarvittaessa projektien apukäsinä toimii Antti Vuorinen
- Ryhmäkoko: 8 perhettä.
Tiistaisin klo 18-20
- Hinta: 20€/lukukausi

NYT-kerho

Yksi tärkeimmistä onnellisuustekijöistä on toisten hyväksi toimiminen yhdessä toisten kanssa. Jälleen tänä vuonna yläkoulun oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua hyvän tekemiseen sekä yhdessä suunniteltuun ja toteutettuun  kotimaiseen tai ulkomaiseen kehitysyhteistyöprojektiin ja -matkaan. Projektiin osallistumisen edellytys on, että oppilaalla on mukana nimetty huoltaja (mielellään oma vanhempi). Mahdollisissa ulkomaanmatkakustannuksissa on omavastuuosuus, jonka suuruus määräytyy matkakohteen mukaan.
- 7.-9. luokkien oppilaille ja huoltajille.
- Sunnuntaisin klo 18.00-19.30, lukuvuoden aikana n. 25 kertaa (sis. EA-kurssit)
- Aloitusaika ilmoitetaan erikseen ilmoittautuneille.
- Kerhoon voidaan ottaa enintään 12 oppilasta huoltajineen.
- Ilmoittautuminen voi tapahtua myös suoraan Merja Kinnuselle puh. 050 570 2854.
- Ohjaajina: Merja Kinnunen, Kimmo Ilola, Simo Romakkaniemi

Soittotunnit

Yksityisiä soittotunteja koulun jälkeen voi kysyä Anna-Maija Mäkiaholta(piano) p.050 576 9796 ja Heli Ainsalo-Kinnuselta(huilu)p.044 5412456. Tarkemmat tiedot soittamalla.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta  esioppilaille ja 1.-2. -luokkalaisille 

Tampereen kristillinen koulu on tehnyt palvelusopimuksen Tampereen kaupungin kanssa 1.-2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Aamu- ja iltapäiväkerho toimii koulun läheisyydessä sijaitsevassa Majakkatalossa sekä koululla. Toimintaa järjestetään kouluaikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 7.30-17.00, lomia edeltävinä päivinä klo 7.30-16.00 ja lukuvuoden päätöspäivinä tarvittaessa 14.30 asti.

Maksut
Maksut määräytyvät Tampereen kaupungin päätöksen mukaisesti.
Sisaralennus myönnetään vanhemmalle sisarukselle.

Elokuun kerhomaksu on puolet kuukauden maksusta, ja se laskutetaan syyskuun laskun yhteydessä. Muilta kuukausilta veloitetaan koko kuukauden kerhomaksu. Laskutus tapahtuu suoraan koululta kuukausittain.

Jos lapsi ei sairauden vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Harrastekerhoaika ei kuulu maksulliseen APIP-toimintaan, joten kerhoaikaa ei tarvitse huomioida laskettaessa viikoittaista tuntimäärää.

Esioppilaiden hoitomaksut määräytyvät päivähoidon maksukäytänteiden mukaisesti ja laskutetaan päiväkoti Pikkupurren kautta.

Valvotut odottelut

Koululla voi odotella tilapäisesti kyytejä tms. jos siitä on sovittu oman luokanopettajan tai -luokanohjaajan kanssa. Tämä koskee myös sellaisia oppilaita, jotka odottelevat harrastekerhon alkamista tai kimppakyytiä ja joiden tarve on alle 3 tuntia viikossa.

Lisätietoja:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhdyshenkilönä toimii Johanna Leppänen, puh. 040 845 2198.