Yhteystiedot:

Tampereen kristillinen koulu
Ketarantie 4 E,
33680 Tampere


Kanslian puh. 045 8914787
Rehtorin puh. 050 5702854


hallinto@takriko.fi
Facebook

Kerhotoiminta 2020-2021

Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää oppilaille innostavaa, kehitystä tukevaa ja turvallista iltapäivätoimintaa.  Koulumme kerhotoimintaa järjestetään yhteistyössä Nurmin Majakka ry:n  ja ETRA-liitto ry:n kanssa.

Kerhot alkavat viikolla 39 (maanantai 21.9.) ja päättyvät viikolla 50  (perjantai 11.12.), ellei ilmoituksen yhteydessä mainita poikkeuksellinen alkamis- ja/tai päättymisaika. Syyslomaviikolla kerhoja ei järjestetä.

Mikäli jokin luokka-aste joutuu siirtymään etäopetukseen, niin tänä aikana kyseiselle ryhmälle ei järjestetä kerhoja.

Kerho aloittaa toimintansa, mikäli kerhoon ilmoittautuu vähintään 10 oppilasta. Jos kerhoon mahtuu vain tietty enimmäismäärä oppilaita, täytetään kerhopaikat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kerhotoiminnassa huomioidaan vallitsevat olosuhteet noudattaen annettuja ohjeistuksia esim. ryhmien muodostamiset ja käsipesut. 

On ehdottoman tärkeää, että kerhossa olevat oppilaat ovat terveitä. Sairaana ei tulla kouluun eikä kerhoon!

Kerhoon ilmoittaudutaan Milena Lehtiselle Wilman kautta. Kerään viikon 38 aikana ilmoittautumiset. Viikon lopuksi ilmoitan kerhoihin ilmoittautuneille paluuviestillä paikan varmistumisen, jonoon jäämisen tai kerhon peruuntumisen vähäisen kiinnostuksen takia. Samalla kerholaisille ilmoitetaan vuoroviikoin kokoontuvien kerhojen kerhopäivät.
Kerhoterkuin Milena

                                       

Kerhot 2020-2021

Alkuopetus
Alkuopetuksen kerhot rytmitetään vuoroviikoin niin, että oppilas voi halutessaan osallistua keskiviikkoisin sekä palloilukerhoon että ilmaisutaitokerhoon.

                                       

Seikkailijat
Seikkailijoissa ollaan paljon ulkona, opetellaan erätaitojen alkeita, luonnon tuntemusta, Raamatun tuntemusta sekä toisten auttamista yhdessä iloisesti touhuten ja asioihin paneutuen.

- Joka toinen tiistai klo 13.20-14.20
- Kerhomaksu: 10€
- Kerho-ohjaajat: Antti Vuorinen, Mikko Sarimaa, Ville KetolaPalloilukerho Kerhossa leikitään, pelataan ja  harjoitellaan monipuolista pallonkäsittelyä. Tervetuloa palloilemaan! 
- Keskiviikkoisin 13.20-14.20
- Kerho-ohjaaja: Ville Ketola
- Kaksi kerhoryhmää: Ekat ja tokat 
- Ryhmäkoko: max. 16 oppilasta

                                       

Ilmaisutaito
Kerhossa on runsaasti ilmaisua kehittäviä leikkejä ja harjoituksia, mukana paljon improvisaatiota ja pantomiimia. Ilmaisua harjoitellaan elein, ilmein, liikkein, äänin ja musiikin keinoin.  Tutustutaan teatterin maailmaan ja luomme yhdessä esityksiä. - Keskiviikkoisin klo 13.20-14.20

- Kerho-ohjaaja: Olja Alatalo
- Kaksi kerhoryhmää: Ekat ja tokat 
- Ryhmäkoko: max. 16 oppilasta

                                       

Muskari
Muskarissa soitetaan ja lauletaan. Nautitaan musiikista kuunnellen, liikkuen, leikkien, kuvallisesti ja eläytyen. Musiikin peruskäsitteitä käsitellään leikinomaisesti ja yhdessä musisoiden.

- Maanantaisin klo 13.20-14.20
- Kerho-ohjaaja: Anna-Maija Mäkiaho
- Kerhoryhmä: Muskariin voivat lukujärjestyksen sanelemien syiden takia ilmoittautua vain 2a-luokan oppilaat.

                                       

3.-9.-luokkalaiset

Seikkailijat
Seikkailijoissa ollaan paljon ulkona, opetellaan erätaitojen alkeita, luonnon tuntemusta, Raamatun tuntemusta sekä toisten auttamista yhdessä iloisesti touhuten ja asioihin paneutuen.

3.-4.-luokkalaiset
- Kerhomaksu: 10€
- Joka toinen tiistai klo 13.20-14.20 
- Kerho-ohjaajat: Antti Vuorinen, Mikko Sarimaa, Ville Ketola

                                       

Kokkikerho
Lasten ja aikuisten yhteinen hetki kokkailun merkeissä. Täällä pääset varmasti maistamaan oman työsi tuloksia :) Tervetuloa mukaan! 

- 3.-4. -luokkalaiset + huoltaja(t)
- Kerhomaksu: 10€
- Kerhon järjestää ETRA-liitto ry 
- Alkaa lokakuussa.
- Kerhopäivät aikoineen ilmoitetaan myöhemmin kerhoon ilmoittautuneille.
- Kerhoon mahtuu kahdeksan perhettä, jotka jaetaan kahteen eri ryhmään.
- Yksi ryhmä kokoontuu viisi kertaa.

                                       

Näytelmäkerho
Kerhossa on runsaasti erilaisia ilmaisua kehittäviä leikkejä ja harjoituksia, mukana paljon improvisaatiota ja pantomiimia. Ilmaisua harjoitellaan elein, ilmein, liikkein, äänin ja musiikin keinoin. Tutustumme erilaisiin draamakasvatuksen genreihin, kuten prosessidraamaan, improvisaatioteatteriin, ideasta esityksiin, tarinankerrontaan jne. Luomme yhdessä esityksiä.

- 3.-6.-luokkalaiset
- Keskiviikkoisin klo 14.20-15.20
- Kerho-ohjaaja: Olja Alatalo
- Kaksi ryhmää: 3-4 ja 5-6
- Kerho kokoontuu joka toinen viikko.
- Ryhmäkoko: max. 16 oppilasta

                                       

Kalligrafia
Jääkö kaunokirjoitus historiaan kun koneella kirjoittaminen tuntuu paljon helpommalta ja nopeammalta?
Kalligrafia kuitenkin kehittää aivojen kykyä nähdä, havainnoida ja analysoida. Se myös kehittää huomiointikykyä, kärsivällisyyttä, muistia ja luovuutta.
Kalligrafian harjoittaminen ei pelkästään auta lasta kehittämään kaunista käsialaa, mutta myös mahdollisesti avaamaan niitä lahjoja, joita hän ei edes tullut ajatelleeksi.
Kerhossa tutustutaan kalligrafian ja kaunokirjoituksen alkeisiin. Harjoitellaan kirjoittamista musteella ja luodaan omat kortit ja taulut kalligrafian elementeillä.

- 4-6. -luokkalaiset
- Perjantaisin klo 14.10-15.10
- Kerhomaksu: 10€, sisältää tarvittavat materiaalit
- Ilmoittautuneiden luokka-asteista riippuen joko yksi ryhmä joka viikko tai kaksi ryhmää vuoroviikoin
- Ryhmäkoko max. 16 oppilasta

                                       

Polunkävijät
Polunkävijät on partiotyyppistä toimintaa. Kerhoissa opetellaan erätaitoja, luonnon tuntemusta, Raamatun tuntemusta ja toisten auttamista. Mahdollisuus osallistua eri mittaisille leireille ja vaelluksille viikonloppuisin ja kesäleirille kesälomalla.

- 4.-9. -luokkalaiset 
- sunnuntaisin klo 16.30-n. 18.00.
- Kerhomaksu: 20€
- Toimitaan vartioittain pienryhmisssä.
- Ohjaajina: Heli Ainsalo-Kinnunen, Merja Kinnunen, Iikka Ilola,  Kimmo Ilola, Riikka Ahonen & co.
- Alkaa su 20.9.2020 klo 16.30 Takrikosalin ovelta.

                                       

Bändikerho
Hakeutuvatko sormesi kitaran kielille? Hakkaako sydämesi rumpujen rytmin sykkeessä? Haluatko tarttua mikkiin ja päästää äänesi valloilleen? Olisiko aika ilmoittautua mukaan Takrikon bändikerhoon? Miksikäs ei!

- 5.-6.-luokkalaiset
- Torstaisin klo 15.15-16.15 
- Ohjaaja: Anna-Maija Mäkiaho
- Huomioitavaa: Muistathan varata lapsesi luokanopettajalta odottelutunnin ennen kerhon alkua. Odottelu tapahtuu omassa luokassa. 

                                       

NYT-kerho
Yksi tärkeimmistä onnellisuustekijöistä on toisten hyväksi toimiminen yhdessä toisten kanssa. Jälleen tänä vuonna yläkoulun oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua hyvän tekemiseen sekä yhdessä suunniteltuun ja toteutettuun  kotimaiseen tai ulkomaiseen kehitysyhteistyöprojektiin ja -matkaan. Projektiin osallistumisen edellytys on, että oppilaalla on mukana nimetty huoltaja (mielellään oma vanhempi). Mahdollisissa ulkomaanmatkakustannuksissa on omavastuuosuus, jonka suuruus määräytyy matkakohteen mukaan.

- 7.-9. luokkien oppilaille ja huoltajille.
- Sunnuntaisin klo 18.00-19.30, lukuvuoden aikana n. 25 kertaa (sis. EA-kurssit).
- Aloitus aika ilmoitetaan erikseen ilmoittautuneille.
- Kerhoon voidaan ottaa enintään 12 oppilasta huoltajineen.
- Ilmoittautuminen voi tapahtua myös suoraan Merja Kinnuselle puh. 050 570 2854.

                                       

Sählykerho
Kerhossa harjoitellaan perustaitoja ja pelataan paljon! Kerho tarjoaa liikunnan riemua ja  mahdollisuuden omien taitojen kehittämiseen. 

- 8.-9. -luokkalaiset
- Torstaisin klo 15.45-16.45
- Kerho-ohjaaja: Ville Ketola

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta  esioppilaille ja 1.-2. -luokkalaisille 

Tampereen kristillinen koulu on tehnyt palvelusopimuksen Tampereen kaupungin kanssa 1.-2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Aamu- ja iltapäiväkerho toimii koulun läheisyydessä sijaitsevassa Majakkatalossa sekä koululla. Toimintaa järjestetään kouluaikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 7.30-17.00, lomia edeltävinä päivinä klo 7.30-16.00 ja lukuvuoden päätöspäivinä tarvittaessa 14.30 asti.

Maksut
Maksut määräytyvät Tampereen kaupungin päätöksen mukaisesti.
Sisaralennus myönnetään vanhemmalle sisarukselle.

Elokuun kerhomaksu on puolet kuukauden maksusta, ja se laskutetaan syyskuun laskun yhteydessä. Muilta kuukausilta veloitetaan koko kuukauden kerhomaksu. Laskutus tapahtuu suoraan koululta kuukausittain.

Jos lapsi ei sairauden vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Harrastekerhoaika ei kuulu maksulliseen APIP-toimintaan, joten kerhoaikaa ei tarvitse huomioida laskettaessa viikoittaista tuntimäärää.

Esioppilaiden hoitomaksut määräytyvät päivähoidon maksukäytänteiden mukaisesti ja laskutetaan päiväkoti Pikkupurren kautta.

Valvotut odottelut

Koululla voi odotella tilapäisesti kyytejä tms. jos siitä on sovittu oman luokanopettajan tai -luokanohjaajan kanssa. Tämä koskee myös sellaisia oppilaita, jotka odottelevat harrastekerhon alkamista tai kimppakyytiä ja joiden tarve on alle 3 tuntia viikossa.

Lisätietoja:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhdyshenkilönä toimii Johanna Leppänen, puh. 040 845 2198.

Kuvia ja videota